SPECJALIŚCI Z ZAGRANICY PILNIE POSZUKIWANI!

Автор
Опубликовано: 432 дня назад (12 апреля 2018)
0
Голосов: 0
Вчера: 3
Сегодня: 2
30 дней: 18

SPECJALIŚCI Z ZAGRANICY PILNIE POSZUKIWANI!
Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej skomplikowana i pomimo uproszczenia przepisów zezwalających na zatrudnienie zagranicznych pracowników pochodzących z tak zwanej szóstki uprzywilejowanych państw to jest dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, nadal istnieje wiele branż borykających się z problemem znalezienia odpowiednich dla siebie pracowników.

Z zaistniałą sytuacją na rynku pracy, polski Rząd planuje wprowadzenie zmian w ustawodawstwie i  ułatwienie sprowadzania przez pracodawców, które mają wejść w życie najpóźniej już od najbliższych wakacji. Z proponowanych przez Rząd ułatwień jest możliwość zatrudnienia i sprowadzenia specjalisty według uproszczonych zasad z całego świata. Najważniejszą cechą poszukiwanego specjalisty będzie jego zawód, a nie jak do tej pory, jego kraj pochodzenia. Niebawem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaże 20 uprzywilejowanych zawodów, których przedstawiciele będą mogli zostać zatrudnieni w Polsce na uprzywilejowanych warunkach.

W polskim ustawodawstwie jest wymienionych około 2000 zawodów i tu napotykany jest pierwszy problem – dokonania odpowiedniego wyboru najbardziej poszukiwanych zawodów przez polskich pracodawców. Na pewno na liście poszukiwanych specjalistów znajdą się przedstawiciele następujących zawodów z branży budowlanej, informatycznej, spedycyjnej – głównie kierowcy oraz medycznej.

Taki sposób rozwiązania przez polski Rząd krytykują przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i Business Centre Club, którzy uważają, że należałoby wskazać branże, w których jest największe zapotrzebowanie, a nie jak planuje Rząd tylko zawody. Dodatkowo przedstawiciele tych dwóch instytucji uważaj, że polski rynek pracy powinien się również otworzyć na pracowników pochodzących z Indii i Nepalu.

Wprowadzone zmiany od początku roku 2018 w Ustawie o Promocji Zatrudnienia nie rozwiązują w pełni wszystkich problemów, jakie napotykają polscy pracodawcy. Zaostrzenie przepisów i wymogów związanych z zatrudnieniem pracownika cudzoziemca – udowodnienie przez przyszłego pracodawcę braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynku lokalnym, utrudnia zatrudnienie pracownika z zagranicy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Gdy polski pracodawca chciałby zatrudnić danego pracownika z innego kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy, lokalne Urzędy Wojewódzkie bardzo dokładnie sprawdzają czy przyszły pracownik spełnia wszystkie wymagania pracodawcy.

Polscy pracodawcy zwracają uwagę na korzyści jakie Państwo Polskie może uzyskać z zatrudnianych cudzoziemców —  to są na przykład wpływy do budżetu w kwocie przeszło 20 miliardów złotych w skali roku. Wnioskują oni jeszcze o wniesienie zakazu zatrudniania obcokrajowców na podstawie umowy o dzieło, bo taki fakt powoduje duże straty dla budżetu państwa.http://alliancegroup.pl/specjalisci-z-zagranicy-pilnie-poszukiwani/

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

HFL

Нашли нарушение или ошибку? Пожаловаться на страницу

Клубы

Рейтинг — 5773 85 участников
Рейтинг — 5733 82 участника
Рейтинг — 5426 87 участников
Рейтинг — 4905 85 участников
Рейтинг — 2962 4 участника

Посещая наш сайт, вы соглашаетесь на использование всех cookie-файлов. Политика конфиденциальности. Если вы не согласны, то покиньте данный сайт.

By visiting our site, you agree to the use of all cookies. Privacy cookies. If you do not agree, then leave this site.