Фриланс биржа

Новое в блогах

Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство і державу

Автор
Опубликовано: 338 дней назад (13 марта 2018)
Рубрика: Поговорим
+1
Голосов: 1
Вчера: 0
Сегодня: 1
30 дней: 17

Українське національне відродження продовжувалось у XVIII столітті . Воно було зумовлене політичним , соціально - економічним і культурним становищем українського народу , а також змінами в суспільно- політичному житті в Росії взагалі.Особливе місце ву духовному житті того періоду належить таким просвітителям , як Г. Сковорода , Я. Козельский , С. Десницький , В. Каразін , П. Лодій і багатьом іншим . Відомий філософ . гуманіст , поет і просвітитель Г. Сковорода за рішучий осуд соціального зла та конкретних носіїв соціально - політичного насилля заслужив глибоку любов народу . Відстоюючи інтереси людей праці , він рішуче протестував проти всілякої несправедливості . Свою головну мету Г. Сковорода вбачав у тому , щоб розбудити народ , допомогти йому усвідомити себе як активну творчу силу в суспільстві. У своїх трактатах мислитель відстоював інтереси трудового народу і його права , честь і гідність . Г. Сковорода розмірковував про справедливе суспільство , шлях до якого лежав , на його думку , через освіту і моральне вдосконалення людини . Створивши оригінальну теорію "сродності" , він хотів з її допомогою зрозуміти причини конфліктів у суспільстві і сформулював концепцію нового світогляду . Свій соціальний ідеал Г. Сковорода бачив у суспільстві , формою якої буде республіка , заснована на справедливості , рівності , дружбі , де кожна людина зможе трудитися і приносити користь собі й суспільству . В цьому суспільстві будуть існувати закони , які забезпечать свободу всім громадянам , незалежно від матеріального стану , статі , расових і релігійних відмінностей , ніхто не буде чинити перепони громадянам займати пости навіть у вищих органах влади , державний апарат буде максимально демократичним .

 Розуміючи , що суспільство становить собою сукупність взаємопов`язаних людей і що саме їх діяльність утворює обрис і зміст соціуму , він звертав першочергову увагу на людину , її суть . Усвідомлення своїх потреб , інтересів , об`єктивної реальності стає передумовою творчої діяльності людини , в якій свобода набуває значення необхідної умови життя кожного індивіда.

 Г. Сковорода був упевнений : якщо в усіх країнах світу люди будуть вільними і утвердиться принцип "сродності" праці , на землі запанує загальне братерство і справедливість . Шлях до ідеального суспільства, де всі будуть рівними , він убачав у вихованні і самовихованні.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Нашли нарушение или ошибку? Пожаловаться на страницу

Фриланс